Sonntag, 28. September 2008

SOLIDARITEITSMOTIE


SOLIDARITEITSMOTIE

Met verbijstering vernemen we dat de Parijse Prefectuur onder zionistische druk de toelating voor de betoging voor de Al Kuds dag, voorzien voor 27 september 08, place Trocadéro, teruggetrokken heeft, en de betoging aldus verboden heeft.
Deze betoging, openbare deelname aan de Werelddag van Jeruzalem, was georganiseerd door het Centre Zahra France en onze studievereniging Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme behoort tot de oproepers om aan deze betoging deel te nemen.

Dit betogingverbod geeft ons een driedubbel signaal:
1° Het toont de dringende noodzaak om onze strijd tegen het Zionisme in al zijn verschijningsvormen te verhogen, te intensiveren, het fundamenteel anti-Joods, anti-Torah wezen van het zionisme aan te klagen;
2° Het toont de noodzaak om in de atlantisch-zionistisch beheerste landen, van de « vrije wereld », de vlag van de burgerlijke vrijheden te hijsen, waaronder deze van het recht van vreedzame betoging voor een rechtvaardige aangelegenheid;
3° Het Centre Zahra France en zijn vrienden hebben toch een overwinning behaald, ze slaagden erin om in Parijs het zionistische Gouden Kalf te doen beven. Dit is een grote aanmoediging.
Op de vooravond van het Joodse Nieuwjaar (het jaar 5769 van de Schepping van de Wereld):
1° Drukt Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme zijn warme gehele solidariteit uit met het Centre Zahra France, onze partner en onze andere vrienden die opriepen om deel te nemen aan de Betoging van de Al Kuds Dag;
2° Herhalen we onze oproep tot initiëring van een strategisch vriendschapsverbond tussen Jodendom en Islam tegen het Zionisme;
3° Drukken we onze consequente solidariteit uit met het Islamitisch Verzet in Palestina, het Heilig Land;

Wij bidden tot de heilige Schepper, onze Vader, onze Koning, dat dit nieuwe jaar ons moge nader brengen tot de Messiaanse Verlossing, dat de macht van de boosdoeners uitgeroeid worde, voor de overwinning van het Jodendom en de volledige nederlaag van het Zionisme.

Het Collectief van Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme

Zie de overeenkomstige teksten, documenten en video in www.bloggen.be/yechouroun en www.centre-zahra.com


Met dank aan Enissa KELIF, mijn allerbeste vriendin

LE VEAU D'OR PARISIEN A TREMBLÉ


LE COURRIER DES AMIS:

La préfecture de police de Paris interdit le rassemblement du 27/09/08 à l'occasion de la Journée Mondiale de Jérusalem

Malgré l'autorisation préfectorale obtenue en date du 18/09/08 pour le rassemblement du 27/09/08 à l'occasion de la Journée Mondiale de Jérusalem à Paris (Place du Trocadéro),la préfecture de police de Paris nous interdit ce jour (vendredi 26/09/08) la tenue de ce rassemblement. Le Centre Zahra France se plie à cette décision mais sachez qu'une grande victoire contre le sionisme a été remportée car nous avons fait trembler le Veau d'Or sioniste parisien. Cependant, d'autres actions du Centre Zahra sont en cours et nous vous en informerons bientôt, si Dieu le veut Vous trouverez en pièce jointe l'autorisation préfectorale
Dépôt_Déclaration_de_Manif.pdf

Samedi 27 Septembre 2008
souad.takdemt@centre-zahra.fr

http://www.centre-zahra.com/
Courtoisie: www.bloggen.be/yechouroun et Enissa KELIF, ma meilleure amie

Donnerstag, 25. September 2008

JOURNEE DE JERUSALEM AL QUDSJOURNEE MONDIALE
DE JERUSALEM AL QUDS

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2008
15H00
PLACE DU TROCADERO

Journée mondiale pour tous les déshérités.

Le mal du sionisme est visible :

En Palestine, au Moyen Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie

Il est aussi chez nous

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS


Centre Zahra France – Dieudonné – Kémi Seba – Yechouroun Judaïsme contre Sionisme – Conseil Islamique de France – Mouvement des Damnés de l’Impérialisme – Entre la Plume et l’Enclume – Al Ghadir- Fédération Chiite de France – La Pierre et l’Olivier –
liste non exhaustive

Contact : Journeedejerusalem@centre-zahra.fr
06.05.38.89.33 / 06.05.16.64.76

http://www.centre-zahra.com/
Merci à Enissa KELIF, ma meilleure amie!

Sonntag, 21. September 2008

OTTO GROTEWOHL: TODESTAG


21 September 1964
TODESTAG

OTTO GROTEWOHL

1959-1964
Veröffentlichung von "Im Kampf um die einige deutsche demokratische Republik. Reden und Aufsätze" in sechs Bänden.

Rede: Otto Grotewohl zur Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, 14.9.1958
Rede: Regierungserklärung von Otto Grotewohl nach Abschluß des Warschauer Vertrages, 20.5.1955

Sonntag, 14. September 2008

ZIONISTISCH ISLAMOFOOB GEERT VAN ISTENDAEL OP ZIJN PLAATS GEZET!ZIONISTISCH ISLAMOFOOB GEERT VAN ISTENDAEL OP ZIJN PLAATS GEZET!
Opiniestuk in “De Standaard” van vrijdag 12 september ‘08

JONG, PROGRESSIEF EN TEGEN EEN HOOFDDOEKENVERBOD

Wij zijn wat Geert van Istendael een tijd terug (DS 23 augustus) omschreef als een groep ‘jonge mensen van Belgische afkomst die vandaag uit progressieve, zeg maar linkse, overtuiging de hoofddoek verdedigen.’ Volgens dezelfde auteur zijn wij dan ook ‘hoofdzakelijk naïef, onnozel of getuigend van een slecht begrepen tolerantie, een weke onverschilligheid, een niet onprettige vaagheid’. Wat ons nog het meeste stoort is dat Geert van Istendael het voorstelt alsof wij zomaar tegen een hoofddoekenverbod zijn, alsof wij daar niet ernstig over nadenken, alsof wij niet op zoek gaan naar argumenten voor en tegen. Als er één generatie is die zich daar wel mee bezighoudt, dan zijn wij het wel. Wij kennen de standpunten van politieke partijen, het Vlaams Minderhedencentrum, Etienne Vermeersch, Nadia Fadil, Rik Pinxten, Nicolas Sarkozy, Sami Zemni, Patrick Loobuyck, Paul Scheffer, het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen, Baas Over Eigen Hoofd, KAV,… En je kunt moeilijk zeggen dat uit heel deze lijst alleen de voorstanders van een hoofddoekenverbod echte argumenten hebben, terwijl de tegenstanders zich alleen beroepen op de slogan dat neutraliteit ‘kil’ zou zijn – zoals van Istendael lijkt te suggereren. Wij baseren onze argumenten op studies, verhalen en getuigenissen over de verschillende motivaties waarom Vlaamse moslima’s een hoofddoek dragen, op theorieën over actief pluralisme en interculturaliteit, op ideeën over verschillende manieren waarop je neutraliteit kunt invullen, op studies van en over moslimfeministes,… En één ding is ons alvast duidelijk: je kunt de hoofddoek in Vlaanderen niet zomaar als machistische dwang afschilderen. Het zit veel complexer in elkaar.
Zoals elke nieuwe generatie hebben wij het recht — en zelfs de plicht — om een eigen kijk op levensbeschouwing te ontwikkelen, die verder gaat dan die van onze voorgangers. Wij willen aandachtig luisteren naar en begrip hebben voor de ervaring en argumenten van de generaties voor ons, maar wij weten ook dat ervaringen uit het verleden verblindend kunnen werken. Soms hebben we het gevoel dat de linkse generaties voor ons in hun analyse van religie niet verder zijn geraakt dan ‘religie is opium van het volk’ of ‘religie is onderdrukkend’. Wij willen vandaag het debat over religie heropenen, religie weer op de agenda zetten, in plaats van haar onmiddellijk naar de privé-sfeer te verbannen. Vandaag zien wij immers dat heel wat Vlaamse moslims hun religie gebruiken om zich te emanciperen, dat zij een levensbeschouwing uitbouwen waarmee ze zich wapenen tegen onderdrukking — ook tegen onderdrukking onder het mom van religie.
Wij zien heel wat jonge intellectuelen die religie weer op een onbevangen manier bekijken en ook oog hebben voor de positieve kanten ervan. Zij ontkennen de gevaren van religieuze onderdrukking niet, maar wijzen ook op de gevaren van seculiere onderdrukking. Zij vragen zich net als ons af of we met de volledige privatisering van levensbeschouwing niet iets zouden weggooien dat een positieve bijdrage aan de samenleving kan leveren. Zij hebben volgens ons geen gebrek aan goede argumenten, alleen hebben zij (nog) niet de naam en de faam om gemakkelijk hun visie in de krant te krijgen.

Rosalie Heens (Vzw Motief) en Saïd Aberkan (verantwoordelijke Islamitische consulenten België en voorzitter van de vereniging van Islamitische Consultatie België), Yasmina Akhandaf (BOEH!), Meyrem Almaci (federaal volksvertegenwoordiger en fractieleider Groen!), Khadija Aznag (ondervoorzitster SAMV), Nadia Babazia (stafmedewerkster SAMV), Sultan Balli (voorzitster SAMV), Hadassah Borreman (Jesjoeroen), Sarah Bracke (sociologe KU Leuven en Nextgenderation), Anneleen Decoene (theologe KU Leuven), Sarah De Mul (literatuurwetenschapper KU Leuven), Wen Geerts (Kanteling), Enissa Kelif, Jelle Laverge (Jona), Dr.Chia Longman (Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie UGent), Patrick Loobuyck (moraalfilosoof UA en UGent), Anne-Lies Meesschaert, Ann Mols, Nadia Norden, Judith Perneel (coördinator SAMV), Freya Piryns (senator Groen!), Liza Schrooten, Sara S’Jegers (FC Poppesnor en BOEH!), Myriam Vandecan (CODIP vzw), Eric Van den Bossche (Jebron), Elke Vandeperre (coördinator Vzw Motief), Leen Vanderwaeren, Alexander Van Leuven (Vzw Motief), Liesbet Van Woensel (Jebron , Eva Vergaelen (auteur Thuis in de islam)JONG, PROGRESSIEF EN TEGEN EEN HOOFDDOEKENVERBOD
Je kunt de hoofddoek in Vlaanderen niet zomaar als machistische dwang afschilderen

Montag, 8. September 2008

DPRK, Powerful Nation of Indepence Self-support and Self-defenseDPRK, Powerful Nation
of Independence,
Self-support
and Self-defensePyongyang, September 6 (KCNA) -- The DPRK is a dignified powerful socialist country of independence, self-support and self-defense. It was the noble idea and cause set forth by President Kim Il Sung in the early years of his revolutionary activities to build a rich and powerful, independent and sovereign state in the liberated country. He accumulated a precious experience in the building of an independent and sovereign state under the banner of establishment of Juche in the days of the sanguinary anti-Japanese warfare. Basing himself on this, he founded the Democratic People's Republic of Korea on September 9, Juche 37 (1948). The DPRK has since regarded it as one of the most cardinal issues related to the destiny of the country and nation to hold fast to independence in its activities and vigorously advanced along the path of independence indicated by the great Juche idea. The struggle for establishing Juche in the revolution and construction was difficult, indeed. Korea has been divided by outside forces, the U.S.-led imperialist reactionaries persisted in moves to provoke a new war and economic blockades against the DPRK and the great power chauvinists put pressure on it firmly adhering to an independent stand. It, however, has pushed ahead the revolution victoriously, foiling all the challenges of history categorically with the conviction of independence and the revolutionary principles. It had never deviated from the one road of Juche even in the period of "Arduous March" and the forced march when its destiny was at the crossroads of life and death owing to the unprecedentedly intensified isolation and suffocation of the DPRK by the imperialist reactionaries and the consecutive natural disasters after the national funeral. General Secretary Kim Jong Il, with clear-cut penetration into the requirements of the time in which the anti-imperialist military front became the main one of the revolution, established the mode of Songun politics applying the Juche idea in an all-round way so as to increase the politico-ideological might of the country in every way. He saw to it that the primary efforts were directed to the development of the munitions industry while preparing all the servicepersons of the Korean People's Army to be the ideologically strong men and a-match-for-a-hundred stalwarts through uninterrupted field inspection of KPA units. Under his energetic leadership the self-reliant defense capabilities of the country have been consolidated to be invincible one. He also energetically led the whole army and the entire people to forcefully accelerate the socialist economic construction, holding higher the banner of self-reliance. Over last ten-odd years the DPRK has carried on grand nature-remaking projects successfully to change the looks of the territory, built modern factories, production bases and other monumental edifices in different parts of the country and energetically undertaken technological updating of the national economy, registering startling achievements. The grandiose sunrise of building a great, prosperous and powerful nation in the DPRK which bridged over ordeals proves once again that the line of independence, self-support and self-defense kept by the DPRK is entirely correct.

http://www.kcna.co.jp/

BOEKAANBEVELING: SPIONNE IN HET DERDE RIJK

BOEKAANBEVELING

Maria De Meersman

SPIONNE IN HET DERDE RIJK
Een Vlaamse vrouw in het Verzet

In Spionne in het Derde Rijk vertelt Maria DE MEERSMAN (1921) na een oorlogsslaap van zestig jaar haar meeslepende verhaal. Haar moed, angsten en verzetsdaden zijn gebundeld in een uniek egodocument, een aangrijpend getuigenis van de oorlogsjaren.

"Maria De Meersman is negentien wanneer de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvallen. Via Robert, een politiecommissaris én verzetsman, krijgt ze een baantje in de kantoren van de Luftwaffe in Brussel. Onder zijn impuls legt Maria contact met Duitse officieren en voert ze kleine spionageopdrachten uit. Door haar onweerstaanbare charmes en schoonheid slaagt ze erin om de meest geheime informatie te ontfutselen en al snel groeit ze uit tot een belangrijk lid van het ondergrondse verzet.
Wanneer ze in de zomer van 1944 de Duitse dubbelspion Brand ontmaskert, loopt het mis. Brand probeert Maria uit de weg te ruimen en ze vlucht naar Wenen. Daar wordt ze door de Gestapo gevat en opgesloten in mensonterende omstandigheden. Opnieuw ontsnapt ze er aan de dood. Maria duikt onder en wacht de komst van de geallieerden af; de legendarische Amerikaanse 101ste paracommandodivisie lijft haar in als medewerkster. Met hen ontdekt ze het Arendsnest van Hitler in Berchtesgaden en ze is er een van de eerste getuigen van de rijkdommen van de gevluchte nazi-top.
Na de oorlog wordt ze van Duitse sympathieën verdacht en verliest haar rechten als krijgsgevangene. Maar haar grootste verbazing komt wanneer Maria ontdekt dat Brand, de dubbelspion, niemand minder was dan Christiaan Lindemans, bijgenaamd King Kong. Lindemans had nauwe contacten met het entourage van de Nederlandse prins Bernhard en slaagde er zo in om cruciale informatie over de geallieerde aanval op Arnhem naar de Duitsers door te spelen. Tot op vandaag is Maria ervan overtuigd dat Lindemans en Bernhard zo de dood van duizenden geallieerde paracommando’s op hun geweten hebben. "

Uitgeverij Van Halewyck 2004
239 spannende bladzijden. ATHOS

MALENKOW G.M. : KRITIK u. SELBSTKRITIK (1952)


G.M. MALENKOW:KRITIK UND SELBSTKRITIK


“…Die Partei darf nicht außer acht lassen, daß dort, wo Kritik und Selbstkritik vernachlässigt werden, wo die Kontrolle der Massen über die Tätigkeit der Organisationen und Institutionen nachgelassen hat, unweigerlich solche abstoßenden Erscheinungen auftreten wie Bürokratismus, Fäulnis und sogar Zersetzung einzelner Glieder unseres Apparats. Natürlich sind derartige Erscheinungen bei uns nicht stark verbreitet. Unsere Partei ist stark und gesund wie nie zuvor. Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß diesen gefährliche Krankheiten nur deshalb keine wesentliche Verbreitung gefunden haben, weil die Partei sich mit der Waffe von Kritik und Selbstkritik rechtzeitig, offen und mutig, aufgedeckt und entschlossene Schläge gegen die konkrete Äußerungen von Überheblichkeit, Bürokratismus und Fäulnis geführt hat. Die Weisheit der Führung besteht gerade darin, eine Gefahr im Keime erkennen zu können und ihr keine Möglichkeit zu geben, bis zu bedrohlichen Ausmaßen anzuwachsen“

G.M. MALENKOW „Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU(b) an den XIX. Parteitag, Dietz Verlag Berlin 1952, S.91,92

„Im Lichte der Ergebnisse des Krieges ersteht vor uns in ihrer ganzen Größe die Bedeutung des unversöhnlichen Kampfes, den unsere Partei im Verlauf einer Reihe von Jahren gegen alle Arten von Feinden des Marxismus-Leninismus, führte: gegen den trotzkistisch-bucharinischen Abschaum, gegen Kapitulanten und Verräter, die versuchten, die Partei vom richtigen Weg abzubringen und die Einheit ihrer Reihen zu spalten (ebenda S.87)

„Durch die Zerschlagung der illegalen trotzkistisch-bucharinischen Gruppe, die der Hauptanziehpunkt für alle antisowjetischen Kräfte im Lande, durch die Säuberung unserer Partei- und Sowjetorganisationen von den Feinden des Volkes hat die Partei jede Möglichkeit des Auftauchens einer ‚Fünften Kolonne’ in der UdSSR rechtzeitig zunichte gemacht und das Land politisch auf die aktive Verteidigung vorbereitet. Es ist nicht schwer zu verstehen, daß wir, wenn das nicht rechtzeitig geschehen wäre, in den Tagen des Krieges in die Lage von Menschen geraten wären, die sowohl von der Front als vom Hinterland aus beschossen werden, und daß wir den Krieg hätten verlieren können“ (ebenda S.87)

„In unsere Sowjetgesellschaft gibt es keine Klassenbasis für die Herrschaft der bürgerlichen Ideologie, und es kann sie nicht geben. Bei uns herrscht die sozialistische Ideologie, deren unerschütterliche Grundlage der Marxismus-Leninismus ist. Es haben sich aber bei uns noch Überreste der bürgerlichen Ideologie, Überreste einer aus dem Privateigentum hervorgegangenen Psychologie und Moral erhalten. Diese Überreste sterben nicht von selbst ab, sie sind sehr zählebig, sie können wachsen, und gegen sie muß ein entschlossener Kampf geführt werden. Wir sind auch nicht dagegen versichert, as fremde Anschauungen, Ideen und Stimmungen von außen her, von den kapitalistischen Staaten her, und von innen her, von der von der Partei nicht völlig zerschlagenen Resten sowjetfeindliche Gruppen aus, bei uns eindringen. Man darf nicht vergessen, daß die Feinde des Sowjetstaates bemüht sind, alle möglichen ungesunden Stimmungen zu verbreiten, aufzuwärmen und zu entfachen, schwankende Elemente unserer Gesellschaft ideologisch zu zersetzen“ (ebenda S.101/102)

„Es wäre falsch zu denken daß unsere sowjetische Wirklichkeit keinen Grund für Satire biete.
Was wir brauchen sind sowjetische Gogols und Schtchedrins, die mit der Flamme der Satire, alles Negative, Vermoderte, Abgestorbene, all das was die Vorwärtsbewegung hemmt aus dem Leben auszubrennen.
Unsere sowjetische Literatur und Kunst muß mutig die Widersprüche und Konflikte des Lebens zeigen und mit der Waffe der Kritik als einem der wichtigsten Erziehungsmittel umzugehen verstehen“ (S. 78)

Mittwoch, 3. September 2008

RAMADAN MUBAARAK! van Enissa KELIFRamadan, the month we are the guests of God


Tehran Times Social DeskTEHRAN - Fasting has very serious benefits for the mind, body, and spirit. It’s a great healer; it strengthens and purifies us. It’s a redeemer; it removes us from worldly concerns. It redirects the hearts away from worldly activities toward the Divine.
Fasting in the holy month of Ramadan is one of the pillars of Islam. Purity of both thought and action is paramount. And like other divine commands, knowing all aspects of fasting is not possible for ordinary people. The limited knowledge of humans cannot discover and learn all its wonderful secrets; all the philosophies of life cannot be explained by the human mind -- it is not able to answer all the questions. So, not knowing the philosophy of divine commands should not prevent us from obeying them. It’s not only slavish adherence to the religion but is also based on knowledge and certitude; Muslims know that the Lord of the Universe is well aware of all things and has no needs and weaknesses. He is the source of kindness and righteousness and wants human beings to be righteous as well. Anything that God ordains has benefit for us. Thus, if He gives us an order to do something, we merely make a virtue of necessity. Fasting during the holy month of Ramadan is obligatory for men and women once they attain respectively the age of 15 and 9. Pregnant women, the elderly, and the ill are all exempt from fasting as lack of food could damage their health. Physical benefits of fasting Yes, fasting has great spiritual benefits but there are very real and tangible rewards in the flesh, or shall I say for our flesh. Fasting, when properly done, can provide great benefits for our physical bodies. Scientific studies have shown that fasting can improve health and help to eliminate a variety of diseases. Major health benefits of fasting include a reduced risk of cancer, the slowing of the aging process, and the potential to increase the maximum life span. Currently, the reduction of caloric intake is the only proven method of increasing the lifespan of an organism. Fasting is a way of cleansing the body of toxins and dead or diseased tissues, and giving the gastro-intestinal system a rest. Not only does it detoxify cells and rejuvenate organs, but it can actually cure several diseases and conditions, including cardiovascular diseases, rheumatoid arthritis, asthma, high blood pressure, type 2 diabetes, colitis, psoriasis, lupus, and some other autoimmune disorders. Scientists believe that “Fasting is Nature’s Restorer.” And there is empirical evidence to corroborate their statements. Recent studies have shown that fasting led to improved insulin and blood sugar control and neuronal resistance to injury. The speeches of Islamic religious leaders also clearly reflected the physical effects of fasting. They have said: “The stomach is the home of various diseases, and abstaining from all food and drink is the best treatment for them.” Prophet Muhammad (S) also strongly recommended: “Fast in order to be healthy.” We should bear in mind that during Ramadan, our diet should not differ very much from our normal diet. It should be as simple as possible. The ideal diet should maintain our normal weight, neither decreasing nor increasing it during the month. During iftar (the evening meal for breaking the daily fast) and sahar (the pre-dawn meal) we should not overeat. Spiritual benefits of fasting Fasting redirects the heart away from worldly activities and cleanses our soul from sins and impurities. It induces a comfortable feeling of peace and calm. We draw closer to the Lord by abandoning the things we enjoy, including food and drink. This makes the sincerity of our faith and our devotion to God all the more evident. By fasting, we learn to restrain our low desires. In other words, we gain taqwa, which can be described as the care taken by a person to do everything God has commanded and to keep away from everything that He has forbidden. Through taqwa we suppress our inordinate desires and demands of nafs-e-ammarah (man’s base carnal propensity). The carnal desires are perpetually in collusion with Satan to spiritually and morally ruin the believers. It allows us to gain control of carnal desire. When we can develop the discipline to fast, we automatically develop the discipline not to overeat. When we can control our strongest carnal desire (the desire for food) then we can gain control of the other carnal desires as well. It is more than abstaining from food and drink. It also inculcates a sense of fraternity and solidarity, we feel and experience what our needy and hungry brothers and sisters feel. We become more conscious of our less fortunate brethren and their hardships. We thus learn the lesson of sacrificing some of our wealth to aid others in need. It inculcates in us a feeling for humanity. Sin and futile actions negate the beneficial effects of fasting. It is therefore essential for us to exercise utmost care and abstain from sin and all futile actions. Should we not be heedful of this important condition, our mere abstention from food and water will be akin to a chained animal which is denied food. Spiritually, such abstention from food and drink is of no value. We should therefore understand well the purpose of fasting and transform our abstention from food into a higher achievement of abstaining from sin. Ramadan is a month of self-regulation, self-training, self-purification, sacrifice, and sympathy for those who are less fortunate. It’s the best opportunity to show our generosity, with hope that this training will last beyond the end of the year

http://www.tehrantimes.com/

Een gezegende Ramadan toegewenst aan alle Moslims!

Zuster Enissa KELIF


Dank je wel mijn allerbeste vriendin Enissa!