Donnerstag, 8. Dezember 2016

KLACHT TEGEN SPAM EN VRAAG OM HULPGeachte heren van Blogspot,
Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat iemand zich toegang kan verschaffen tot het Dashboard van mijn blog. Ik heb melding daarvan gemaakt als “Feedback” en onder de vorm van een commentaar. Tevergeefs, ik kreeg geen enkele hulp. De troll doet ongestoord verder. Dank U om ons te willen helpen, het vuil op te ruimen en de nodige maatregelen te treffen opdat de indringer zijn spam niet meer deponeren kan.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen