Mittwoch, 7. Juni 2017

1500 Halle- Eerste stap restauratie Villa Servais gezet

De restauratie van de villa Servais is eindelijk begonnen. Jarenlang stond hij leeg en nu is men begonnen met  de reproductie van het medaillon van de gevel.   De inhuldiging er van werd gevierd op de verjaardag van Servais. Om dit te bekostigen werd er Servais champagne verkocht
Nadat de villa bijna 40 jaar leeg stond, werd hij aangekocht door Hallenaar Geert De Poorter. Deze wil aan de villa een culturele bestemming geven. Alles is nu op een goede weg
Door een kwalitatieve restauratie willen de eigenaars de rijke glorie van de Villa Servais terugbrengen.  Respect voor de 19e eeuwse stijl. Hun missie is om het muzikaal en architecturaal erfgoed van cellist en componist François Servais en van architect Jean-Pierre  Cluysenaar levend houden. Dit in combinatie met hedendaagse cultuur.
Het globale restauratie-project is in volle uitwerking en bespreking.
In 1847 vestigde de familie Servais zich in de villa. De villa zelf was een ontwerp van architekt Jean-Pierre Cliysenaer. Oorspronkelijk was er een groot park rond de villa.. Hij ontving er regelmatig personaliteiten. In 1987 werd de villa beschermd als monument.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw ingepalmd door de Duitsers en nadien door de geallieerden, omwille van zijn strategische positie ten opzichte van de Halse ‘Vogelpers’.Na de oorlog staat het huis enkele jaren leeg en wordt gedeeltelijk verhuurd aan families.
Vanaf 1947 wordt het gebouw gebruikt als verblijf voor 7 rijkswachtgezinnen. Deze vertrekken er in 1965. Het gebouw staat twee jaar opnieuw leeg. Vanaf 1967 brengt het Heilig Hartinstituut er enkele klassen in onder tot 1978.
Na het vertrek van het Heilig Hartinstituut heeft het Koninklijk Atheneum het gebouw nog even in gebruik.
Vanaf begin 1980 staat het leeg.
SERVAISWANDELINGEN
Op zondag 11 juni is er van 9 tot 15 uur de ruilbeurs champagnecapsules in het Heilig Hart College en zijn de Servaiswandelingen met extra info aan de Villa Servais over de medaillons. Hobby Club Halle is de organisator van de ruilbeurs. Naast de champagnecapsules kan men er ook postzegels, sigarenbandjes,  oude postkaarten, muntstukken, knutselwerk,…..ruilen.
Er zijn ook  op verschillende tijdstippen gratis begeleide wandelingen van het historisch centrum Halle naar de Villa Servais. Vertrek aan Heilig Hart College en onder begeleiding van de professionele kenner Peter François van de VZW Servais.  Extra uitleg over het net gerestaureerde medaillon vanl Rossini en het net gereproduceerde medaillon van Meyerbeer aan de Villa Servais.
Via de site Villa Servais kan men de werken volgen. http://www.villaservais.be/medaillons-rossini-meyerbeer / of via Facebook  @villaservaishalle  .
Nog foto’s:
https://editiepajot.com/regios/7/articles/54724
 
Nashenka zegt: In Halle nemen ze de Trein der Traagheid, zoals met het Zwembad. “Ze belauven ons nen Bain” zong destijds Mieleke Vandercammen, bewoner van het meer prozaische, proletarische gedeelte van de Vogelpers ;-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen