Freitag, 7. Juli 2017

Waterkantidylle

Nadja  zegt: Idyllische prent uit de eerste helft van vorige eeuw. Didactisch zeer waardevol, maar de plantenweelde zal  helaas zelden of nooit zo op dezelfde plek verenigd zijn. Hoeveel planten heb jij herkend? Ze zijn opgesomd in deze site: 
http://www.waterwereld.nu/waterviolier.php  
Nadja sagt: Idyllischer Druck aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Sehr wertvolle als Lehrmaterial, aber solche Pflanzenartenopulenz wird leider wohl kaum so vereint am selben Ort vorkommen!. Wie viele Pflanzen erkennen Sie? Sie werden  in der Seite aufgelistet (Link), Übersetzung folgt demnächst! ;-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen